jueves, 29 de junio de 2017

O afiador

Anda o afiador na aldea:
¡o seu silbato sentín!
Anda o afiador na aldea
¡aínda que eu non o vin!

Seu chifre de sete notas
é solermino e levián:
¡ten a limpeza da aurora,
tristura ten de serán!

Anda o afiador na aldea
seu oficio a pregoar,
¡con sete notas no chifre
e a súa roda de afiar!

Afía brosas e fouces
coitelos… ¡o que lle salla!
¡Eu quero, nai, que me afie
as tesouras e a navalla!

¡Quero ollar ao afiador
darlle a roda co pe dreito,
cómo a roda ceiba chispas,
sementa raios a eito…!

¡O afiador co seu chifre
éncheme de señardá…!
¿De ónde ven o afiador?
O afiador, ¿a ónde irá?

Manuel María: Os soños na gaiola (1968)

Versións:
Suso Vaamonde: O afinador; Os soños na gaiola; 1978; LP1, Cara B, Corte 2

No hay comentarios :

Publicar un comentario