Pendentes

Nesta páxina están aqueles poemas dos que ainda non temos unha identificación completa: ben da súa autoría, do seu título, da obra na que están recollidos, do ano da súa publicación, etc.; ou aqueles poemas dos que temos dúbidas sobre a súa literalidade, ou concordancia coas versións musicais; tamén están aquí recollidas as referencias a versións musicais de poemas e discos que conteñen poemas musicalizados dos que non dispoñemos de copias.
Calqueira que o desexe pode axudarnos a completar este blog, aportando datos, correxindo erros ou enviando novos poemas e versións musicais, non recollidos/as por nos.

Ai amor! de Xosé Neira Vilas. Obra: {...}, do ano {...}
Versión musical do grupo A Quenlla co mesmo título que o poema. Álbum: Europolis'88, do ano 1988; Pista 7.

Álbum: Terra, do ano 1992; Pista 17.Álbum: Na boca unha cantiga, do ano 2009; Pista 8.Descoñecemos, polo de agora, a que obra pertence este poema: título, editorial, edición, data...
Balada dos sete mariñeiros de Darío Xohán Cabana. Obra: {...}, do ano {...}
Versión musical de Fuxan os Ventos co mesmo título que o poema. Álbum: O tequeletequele, do ano 1977; Cara 2, Corte 2
Descoñecemos, polo de agora, a que obra pertence este poema: título, editorial, edición, data...
Caballo, hombre, cartón, de Joselito Vélez, acompañado por Manolo Franco á guitarra; do ano 1987.
Interpreta dous poemas de Luis Cernuda: "Callada. Sábanas mudas", co título ¡Qué blanco corcel de espuma! e "La luz dudosa despierta", ámbo-los dous da obra Perfil del aire, do ano 1927, e; tres poemas de Antonio Machado: "Cuando llega la noche", "Me pongo a pensar" e "Preciosa tocando viene".
Non dispoñemos deste álbum
Callada. Sábanas mudas de Luis Cernuda. Obra: Perfil del aire, do ano 1927.
Versión musical de Joselito Vélez co título ¡Qué blanco corcel de espuma!. Álbum: Caballo, hombre, cartón, do ano 1987; Pista 1
Non dispoñemos desta versión musical
Canta a Luis Cernuda y Rafael Alberti (1902-2002), de Paco Damas; do ano 2002.
Non dispoñemos deste álbum
Cantiga de As Encrobas de Manuel María. Obra: {...}, do ano {...}
Versión musical de Fuxan os Ventos co mesmo título que o poema. Álbum: O tequeletequele, do ano 1977; Cara 2, Corte 3.

Versión musical de Nhió!! co título As Encrobas. Álbum: Teño manchas de sangue (maqueta), do ano 2012.


Descoñecemos, polo de agora, a que obra pertence este poema: título, editorial, edición, data...
Contigo de Luis Cernuda. Obra: Poemas para un cuerpo, do ano 1957.
Versión musical de Paco Damas co mesmo título que o poema. Álbum: Canta a Luis Cernuda e Rafael Alberti (1902-2002), do ano 2002; Pista 6
Non dispoñemos desta versión musical
Coplas a un capón que se chamaba Devesa de Manuel María. Obra: {...}, do ano {...}
Versión musical do grupo A Quenlla co título O galo Devesa. Álbum: Máis alá da néboa, do ano 1990; Pista 10.
Álbum: As nosas cancións, do ano 1997; Pista 8.


Descoñecemos, polo de agora, a que obra pertence este poema: título, editorial, edición, data...
Desolación de la quimera. Poemas flamencos para Luis Cernuda., de Antonio Ayala "El rampa" acompañado de Rosendo Fernández á guitarra; do ano 2002.
Non dispoñemos deste álbum
El mar es un olvido de Luis Cernuda. Obra: Donde habite el olvido, do ano 1934.
Antón García Abril compuso unha música para este poema, no seu ciclo Tres poéticas de la mar, do ano 1995, onde lle canta a Cernuda, Alberti e Lorca.
Interpretación da versión musical antedita por María Orán e Chiky Martin ao piano. Álbum: Integral de la obra para canto y piano, do ano 1998; CD2, Pista 13.
Non dispoñemos desta interpretación
Interpretación da versión musical antedita por Nancy Fabiola Herrera e Rubén Fernández Aguirre ao piano. Álbum: Canción española de concierto, do ano 2011; Pista 10.
Non dispoñemos desta interpretación
El poema de las posibilidades de Luis García Montero. Obra:
Versión musical de Esteban Valdivieso co mesmo título que o poema. Álbum: Fumar en Berlín, do ano 1998; Pista 8.
Descoñecemos, polo de agora, a que obra pertence este poema: título, editorial, edición, data...
[El puerto de los deseos] de Juan Carlos Rodríguez. Obra:
Versión musical de Esteban Valdivieso co título arriba indicado entre corchetes. Álbum: Fumar en Berlín, do ano 1998; Pista 7.
Non é seguro que o poema teña o mesmo título que a versión musical
Non temos identificado ao autor do poema: J.C. Rodríguez Búrdalo (poeta extremeño), J.C. Rodríguez Gómez (cated. liter. univ. de Granada)
Descoñecemos, polo de agora, a que obra pertence este poema: título, editorial, edición, data...
El rey Almutamid de Fanny Rubio. Obra:
Versión musical de Paco Ibáñez co mesmo título que o poema. Álbum: Por una canción, do ano 1990; Pista 10.
Descoñecemos, polo de agora, a que obra pertence este poema: título, editorial, edición, data
El sino de Luis Cernuda. Obra: Vivir sin estar viviendo (1944-1949), do ano 1950.
Versión musical de Paco Damas co mesmo título que o poema. Álbum: Canta a Luis Cernuda e Rafael Alberti (1902-2002), do ano 2002; Pista 3. A versión musical está precedida polo poema El viento y el alma, do mesmo autor e da mesma obra.
Non dispoñemos desta versión musical
El viento y el alma de Luis Cernuda. Obra: Vivir sin estar viviendo (1944-1949), do ano 1950.
Versión musical de Paco Damas co mesmo título que o poema. Álbum: Canta a Luis Cernuda e Rafael Alberti (1902-2002), do ano 2002; Pista 3. A versión musical está seguida do poema El sino, do mesmo autor e da mesma obra.
Non dispoñemos desta versión musical
En el bosque de las interrogaciones de Juan de Loxa. Da obra inédita La invasión de los bárbaros del sur, do ano 1980.
Versión musical do grupo Aguaviva, co mesmo título que o poema. Álbum: La invasión de los bárbaros, do ano 1979; Pista 8
Non dispoñemos do texto real do poema, polo que descoñecemos se coincide totalmente,ou non, coa versión musical
[Endecha del solitario] de Juan Ricardo Nervi. Da obra {...}, do ano {...}
Versión musical de Alberto Cortez, con este título. Álbum: Como el primer día, do ano 1983; Pista 10
Non dispoñemos do texto real do poema, polo que descoñecemos se coincide totalmente,ou non, coa versión musical
Non sabemos seguro si o título da versión musical coincide co do poema
Descoñecemos si o poema está incluido nalgunha das obras publicadas polo autor ou nalgunha recopilación ou antoloxía posterior. Descoñecemos o título da obra, o ano de publicación, a editorial, etc.
Eras, instante, tan claro de Luis Cernuda. Obra: Primeras poesías (1924-1927), do ano 1927.
Versión musical de Antonio Ayala "El rampa" co mesmo título que o poema, por Rondeña, Jabera y Malagueña; con Rosario Fernández á guitarra e arranxos de Antonio Parra. Álbum: Desolación de la quimera, do ano 2002; Pista 5.
Non dispoñemos desta versión musical
Es urgente de Juan de Loxa. Obra: {...}, do ano {...}
Versión musical do grupo Aguaviva co mesmo título que o poema. Álbum: No hay derecho, do ano 1977; Pista 16.
Descoñecemos, polo de agora, a que obra pertence este poema: título, editorial, edición, data
Escucha abandonada de José Agustín Goytisolo. Obra: {...}, do ano {...}
Versión musical de Paco Ibáñez co mesmo título que o poema. Álbum: Canta a José Agustín Goytisolo, do ano 2002; Pista 2.

Álbum: Concerto no Palau de la Música de Barcelona, do ano 2002; Pista 3.


Descoñecemos, polo de agora, a que obra pertence este poema: título, editorial, edición, data
Ese bañista solitario de Juan de Loxa. Obra: La invasión de losbárbaros del sur, do ano 1980.
Versión musical do grupo Aguaviva co mesmo título que o poema. Álbum: La invasión de los bárbaros, do ano 1979; Pista 2.
Non dispoñemos do texto literal deste poema
Existo, bien lo sé de Luis Cernuda. Obra: Primeras poesías (1924-1927), do ano 1936.
Versión musical de Antonio Ayala "El rampa" co título: Quiero yo como horizonte. Álbum: Desolación de la quimera, do ano 2002; Pista 7.
Non dispoñemos desta versión musical
Federico de Orlando González Esteva. Obra: {...], do ano {...}
Versión musical de Alberto Cortez co mesmo título que o poema. Álbum: Castillos en el aire, do ano 1980; Pista 5.
Descoñecemos, polo de agora, a que obra pertence este poema: título, editorial, edición, data
[Flor de cardo] de Juan Ricardo Nervi. Da obra {...}, do ano {...}
Versión musical de Alberto Cortez, con este título. Álbum: Como el primer día, do ano 1983; Pista 4.
Non dispoñemos do texto real do poema, polo que descoñecemos se coincide totalmente,ou non, coa versión musical
Non sabemos seguro si o título da versión musical coincide co do poema
Descoñecemos si o poema está incluido nalgunha das obras publicadas polo autor ou nalgunha recopilación ou antoloxía posterior. Descoñecemos o título da obra, o ano de publicación, a editorial, etc.
Flor de liño de María do Cebreiro. Obra: {...}, do ano {...}.
Versión musical de Abe Rábade (piano) e Terela Gradín e Ramón Bermejo (voces) co mesmo título que o poema. Álbum: Aloumiños de seda, do ano 2008; Pista 1.
Descoñecemos, polo de agora, a que obra pertence este poema: título, editorial, edición, data
Frase de Alfonsina Storni. Obra: Mundo de siete pozos, do ano 1934.
Versión musical de Olga Manzano co título Fuera de ley. Álbum: Presentimientos, do ano 2008; Pista 5.
Non dispoñemos desta versión musical
Fumar en Berlín de Juan Carlos Rodríguez. Obra: {...}, do ano {...}.
Versión musical de Esteban Valdivieso co mesmo título que o poema. Álbum: Fumar en Berlín, do ano 1998; Pista 2.
Non temos identificado ao autor do poema: J.C. Rodríguez Búrdalo (poeta extremeño), J.C. Rodríguez Gómez (cated. liter. univ. de Granada)
Descoñecemos, polo de agora, a que obra pertence este poema: título, editorial, edición, data...
La canción de las cigarras de José Fernando Dicenta. Obra: {...}, do ano {...}
Versión musical de Alberto Cortez co mesmo título que o poema. Álbum: A mis amigos, do ano 1975; Corte A2.
Descoñecemos, polo de agora, a que obra pertence este poema: título, editorial, edición, data...
La hora del adiós de Antonio Gala. Obra: {...}, do ano {...}
Versión musical de Clara Montes co título Adiós. Álbum: Canta a Antonio Gala, do ano 1998; Pista 7.
Descoñecemos, polo de agora, a que obra pertence este poema: título, editorial, edición, data...
La luz dudosa despierta de Luis Cernuda. Obra: Primeras poesías (1924-1927), do ano 1927.
Versión musical de Joselito Vélez co mesmo título que o poema. Álbum: Caballo, hombre, cartón, do ano 1987; Corte B4.
Non dispoñemos desta versión musical
La vida de Luis Cernuda. Obra: Poemas para un cuerpo, do ano 1957.
Versión musical de Paco Damas co mesmo título que o poema. Álbum: Canta a Luis Cernuda y Rafael Alberti (1902-2002), do ano 2002; Pista 2.
Non dispoñemos desta versión musical
Los árboles al poniente de Luis Cernuda. Obra: Primeras poesías (1924-1927), do ano 1936.
Versión musical de Antonio Ayala "El rampa" co mesmo título que o poema. Álbum: Desolación de la quimera, do ano 2002; Pista 6.
Non dispoñemos desta versión musical
Mar Adentro, de Aurora Moreno; do ano 1992.
Non dispoñemos deste álbum
País de Luis Cernuda. Obra: Con las horas contadas (1950-1956), do ano 1956.
Versión musical de Paco Damas co mesmo título que o poema. Álbum: Canta a Luis Cernuda y Rafael Alberti (1902-2002), do ano 2002.
Non dispoñemos da versión musical
Quisiera estar solo en el sur de Luis Cernuda. Obra: Un río, un amor, do ano 1929.
Versión musical de Paco Damas co mesmo título que o poema. Álbum: Canta a Luis Cernuda e Rafael Alberti (1902-2002), do ano 2002.
Non dispoñemos desta versión musical
Presentimientos, de Olga Manzano; do ano 2008. Na colección El canto emigrado de América Latina
Inclue musicalizacións de poemas de Alfonsina Storni (Frase —Fuera de ley—, Capricho e La caricia perdida) e Pablo Neruda (Tu risa)
Non dispoñemos deste álbum

No hay comentarios :

Publicar un comentario